Home

Laatste nieuws

ACTIE VERLOTING op 25 november 2018 van een hondenbadjas van NATJAS.

 

Het winnende lot is op de fokdag van de FRC getrokken door de heer Willem Kort.

De Winnaar van de “hondenbadjas van NATJAS” is Familie HUMMEL met KELTE.

Van harte gefeliciteerd familie HUMMEL en Kelte (Swallowsflight Glen Dew Jara.)!!

Nogmaals hartelijk dank aan allen, die een bijdrage aan FICCA hebben geleverd.

 

Tevens dank aan NATJAS voor het beschikbaar stellen van deze prachtige hondenbadjas!!!

Welkom bij Stichting FICCA


Stichting FICCA is opgericht op 28 juni 2011 om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker bij honden.
De oprichters van Stichting FICCA vonden dat er te weinig aandacht gegeven werd aan het onderzoek wat nodig is om betere behandelmethoden voor kanker bij honden te ontwikkelen. Voor FICCA is het belangrijk om uit te vinden waarom honden kanker krijgen. Daarom steunen wij onderzoeken die hier mee bezig zijn.

De onderzoeken die Stichting FICCA steunt draagt bij aan de kankeronderzoeken die gedaan worden voor en bij de mens.
Stichting FICCA zamelt op diverse manieren geld in o.a. door geldelijke giften en door de opbrengst van geschonken artikelen te verkopen. 

Hierover is meer te vinden op onze website.

Stichting Ficca vindt het belangrijk om te laten zien waar het geld heen gaat en wat het beleid is. Deze informatie is te vinden in het beleidsplan die ook op de site te vinden is.

Stichting FICCA is een ANBI Stichting waardoor u belastingvrij aan ons kunt schenken.

Let wel, stichting FICCA bestaat niet uit dierenartsen.  Wij zijn een stichting die geld inzamelt voor onderzoek! Wij hebben geen kennis over tumoren en specifieke behandeling! Ga daarvoor altijd naar uw dierenarts!!


Er is nog steeds veel onderzoek nodig om betere behandelmethoden voor kanker bij honden te kunnen vinden.  Daar is veel geld voor nodig!

 

 

 

 

Steun daarom Stichting FICCA,
samen kunnen wij deze uitdagende strijd aan!!

 

DOE UW GIFT OP REKENINGNUMMER

Iban: NL90 INGB 0005 831398  t.n.v. Stichting FICCA

   Stichting FICCA   –  Vecht tegen kanker bij honden